Onderzoek, concept en visual design

Common Frames

Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Adobe InDesign

2022

Maak Media Week

Dit project is ontwikkeld in samenwerking met Common Frames, voor jonge nieuwkomers met de interesse in media.

Het afgelegde proces is beloond met een onderscheidend concept: de ‘Maak Media Week’, dat zich leent voor verschillende realisaties. Het concept zet de doelgroep aan tot het maken van, leren van en kijken naar media.

Scope

Jonge nieuwkomers aanzetten tot het maken van media.

Binnen de organisatie worden er workshops gegeven voor het maken van films aan de doelgroep. Het probleem hierbij is, dat het contact en dus de motivatie en hulp tussen de organisatie en de doelgroep wegvalt. De vraag luidde ‘hoe zet je jonge nieuwkomers aan tot het maken van media na de workshops’.

Het doel was om jonge nieuwkomers kennis te laten maken met het maken van media in alle vormgen. Gelimiteerd met het budget is het afgelegde proces is beloond met een onderscheidend concept: de ‘Maak Media Week’, dat zich leent voor verschillende realisaties.

Het concept zet de doelgroep aan tot het maken van, leren van en kijken naar media. De ‘Maak Media Week’ onderscheidt zich met een vernieuwend design.

Style guide

De ‘Maak Media Week’ is vernieuwend tegenover de huidige projecten van Common Frames dankzij een gehele eigen stijl. De stijl sluit aan dankzij de rationele keuzes die gebaseerd zijn op de huidige vormgeving van de organisatie, de doelgroep en de kernwaarden van het concept. Dit is terug te lezen in de style guide.

Voor de stijl van de ‘Maak Media Week’ zijn er iconen gemaakt die terug komen in het logo en op de templates. Deze iconen zijn getekend op een manier waarop de leerlingen van Common Frames dat ook zouden kunnen doen.

Templates

Figma designsysteem

Het concept is breed inzetbaar, waarbij de focus op het moment van realisatie ligt op de sociale kanalen.

Er zijn verschillende templates ontwikkelt die gemakkelijk via het designsysteem in Figma in te vullen zijn. Zo is het mogelijk andere titels en iconen te selecten en gemakkelijk tekst aan te passen in de templates zonder nieuwe tekstframes te moeten maken.

Templates met beïnvloedings-

principes 

1. Reduceer mentale inspanning
2. Dynamische beelden
3. Prompt
4. Maak nieuwsgierig
5. Prompt